---

Felhasználói nyilatkozat

A www.dairyservice.hu honlap (továbbiakban: honlap) tulajdonosa és a honlapról elérhető információk alapítója és kiadója a Dairy Service Kft (a továbbiakban: Kiadó).

A honlapra történő belépéssel a felhasználó teljes körűen elfogadja az alábbi feltételeket:

A honlapon található tartalom a Kiadó védett szellemi tulajdona és szerzői jogvédelem alatt is áll. E tartalmakkal kapcsolatban – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján minden szerzői jogot fenntartunk. Jelen nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

A honlap vagy részeinek bármilyen módszerrel és technikával történő másolására és terjesztésére kizárólag a Kiadó jogosult.

A Kiadó – és szükség esetén az általa megjelölendő szerző – előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy bármely részének idézése, feldolgozása, értékesítése, terjesztése, tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala, bármilyen médiumban történő újraközlése.

A honlapról értesüléseket átvenni, azokat közölni csak a forrásra való hivatkozással lehet, azzal a kötelező feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, ill. annak kontextusát, valamint, hogy a honlapra (domain név) utaló egyértelmű hivatkozást minden egyes közlésnél feltünteti.

A www.dairyservice.hu domain név külön jogi védelmet is élvez, így más által nem használható. A felületeken található információk bármilyen célú felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Kiadó előzetes és írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlap működési módjának, ill. tartalmának plagizálása szigorúan tilos, részleges vagy teljes másolásához / alkalmazásához kizárólag esetenként és előzetesen meghatározandó ellenérték megfizetése fejében járul hozzá a Kiadó. A honlapot engedély nélkül másolókkal / alkalmazókkal, terjesztőkkel szemben jogi eljárást kezdeményezünk.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Kiadó, ill. a szerző követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértésből eredő kárának megtérítését.

A Kiadó mindent elkövet a hiteles tájékoztatás érdekében, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért nem vállal felelősséget.